Apa itu Pendawaian Suis Dua Hala: Diagram Litar & Yang Berfungsi

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah

Suis adalah alat elektrik yang mengawal aliran arus dalam litar. Setiap aplikasi elektronik dan elektrik menggunakan sekurang-kurangnya satu suis untuk menjalankan dan mematikan operasi peranti. Suis kemudian dikelaskan kepada dua jenis iaitu suis elektrik dan suis mekanikal. Satu arah (satu tiang), dua arah (dua tiang) adalah dua jenis suis elektrik. Suis dua arah digunakan untuk menghidupkan / mematikan lampu, kipas dari dua lokasi yang berbeza. Artikel ini membincangkan fungsi pendawaian suis dua arah, kerja, dan gambarajah litar.

Apa itu Suis Dua Hala?

Suis dua arah (dua tiang) digunakan untuk MENGHIDUPKAN dan mematikan lampu dari dua lokasi yang berbeza dan suis itu kebanyakannya digunakan untuk tangga, di bilik yang mempunyai dua pintu masuk. Jenis suis ini biasanya digunakan dalam beberapa sistem pendawaian rumah dan aplikasi industri.
Pendawaian Suis Dua Hala

KOM, L1, dan Lduaadalah tiga terminal suis dua hala. Terminal L1 kedua-dua suis dihubungkan ke fasa, dan terminal L2 kedua-dua suis disambungkan ke satu hujung terminal mentol dan hujung terminal mentol yang lain disambungkan ke bekalan AC yang neutral. Gambarajah pendawaian suis dua wayar tiga wayar ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Pendawaian Suis Dua Hala Tiga Kawat

Pendawaian Suis Dua Hala Tiga KawatKonfigurasi tiga wayardua halapendawaian suis serupa dengan gerbang EX-OR dari segi digitalelektronik.

S.NO Tukar 1 COM Tukar 2 DENGAN Cahaya

1

L1L1MATI

dua

L1LduaHIDUP
3 LduaL1

HIDUP

4 LduaLdua

MATI

Lampu mati apabila terminal COM kedua-dua suis dihubungkan dengan L1atau terminal L2. Lampu menyala apabila terminal COM suis pertama disambungkan dengan L1terminal dan terminal COM suis kedua dihubungkan dengan Lduaterminal. Begitu juga, lampu menyala ketika terminal COM suis pertama disambungkan dengan Lduaterminal dan terminal COM suis kedua dihubungkan dengan L1terminal. Ini adalah fungsi pendawaian suis dua hala.

Thedua halasuis depan dan pandangan belakang ditunjukkan pada gambar di bawah.


Pandangan Dua Arah Depan dan Belakang

Pandangan Dua Arah Depan dan Belakang

Kaedah Alternatif Pendawaian Suis Dua Hala

Thedua wayarkawalandua halapertukaran kebanyakannya akan terdapat di beberapa kawasan industri dan kediaman lama.Terminal COM suis pertama yang disambungkan ke terminal COM suis fasa dan kedua disambungkan ke satu hujung mentol dan hujung mentol yang lain disambungkan ke bekalan AC neutral. The L1dan Lduaterminal kedua-dua suis disambungkan bersama.Suis dua arah kawalan dua wayar ditunjukkan pada gambar di bawah.

Suis Dua Hala Kawalan Dua wayar

Suis Dua Hala Kawalan Dua wayar

Konfigurasi ini serupa dengan Pintu EX-NOR dalam elektronik digital.

S.NO Tukar 1 COM Tukar 2 COM Cahaya

1

L1L1HIDUP

dua

L1LduaMATI

3

LduaL1

MATI

4 LduaLdua

HIDUP

Lampu menyala apabila terminal COM kedua-dua suis dihubungkan dengan L1atau terminal L2. Lampu mati apabila terminal COM suis pertama disambungkan dengan L1terminal dan terminal COM suis kedua dihubungkan dengan Lduaterminal. Begitu juga, lampu mati ketika terminal COM suis pertama disambungkan dengan Lduaterminal dan terminal COM suis kedua dihubungkan dengan L1terminal.

Dalam skema di atasgambar rajah,status lampu dimatikan, tetapi lampu menyala semasa suis dihidupkan.

Pendawaian Suis Dua Hala Satu Gang

The satu geng dua halasuis digunakan apabila dua suis mengawal mentol tunggal.Gambar rajah satu geng dua ditunjukkan di bawah.

Suis Dua Hala Satu Gang

Suis Dua Hala Satu Gang

Rajah (a) ialahdua halamekanisme suis cahaya, rajah (b) adalah muka suis geng tunggal dan rajah (c) adalah geng tunggaldua halasuis lampu. Suis dihidupkan apabila terminal COM dan L1terminal disambungkan dan suis dimatikan apabila COM dan Lduaterminal disambungkan.

Penukaran Multiway

Terdapat tiga jenis litar iaitu litar terbuka, litar tutup dan litar pintas. Apabila suis berada dalam kedudukan mati maka litar dikatakan sebagai litar terbuka. Terminologi yang berkaitan dengan suis berbeza antara AS dan UK. Di UK mereka merujukdua halasuis dan suis silang. Di AS mereka merujuk kepada atiga caraberalih danempat halaberalih. Terminologi AS yang digunakan dalam penjelasan ini. Mari mulakan dengan idea asas suis lampu dalam litar elektrik. Litar asas lampu hidup dan mati ditunjukkan pada gambar di bawah.

Litar Asas ON dan OFF Lampu

Litar Asas ON dan OFF Lampu

Katakan anda mempunyai dua pintu masuk yang berbeza ke sebuah bilik. Sekarang anda memerlukan pelbagai jenis suis yang dipanggiltiga carasuis mungkin kerana mereka mempunyai tiga kenalan. Di antara dua suis, dua baris dipanggilpengembara. Jadi sekarang anda boleh menghidupkan dan mematikan lampu dengan suis pertama dan sama untuk lampukeduahidupkan atau anda boleh menyalakan lampu dengan suis pertama dan mati dengan suis kedua.

Theempat halasuis biasanya digunakan untuk mengawal cahaya dari lebih dari dua yang berbezatempatdan ia hanyalah suis silang atau suis silang atas yang mempunyai dua keadaan. Suis ini dipasang di antara dua suis lain dan menukar aktifpengembara. Ini bermaksud suis mana-mana mengandungi lampu hidup atau mati, dengan inikonsep anda boleh menambah suis empat hala yang tidak berkesudahanke dalamlitar. Peralihan pelbagai jalan ditunjukkan pada gambar di bawah.

Penukaran Multiway

Penukaran Multiway

Suis Dua Hala

Sesetengahdua halasuis dengan kos ditunjukkan dalamdi bawahmeja

S.NO

Dua Hala Suis Jenama Semasa voltan

Kos

1

White Legrand Britzy HUKUMAN 16 Amp 230 V Rs 146 / Potongan

dua

Suis dua arah modular putih Maddox MADDOX 16 Amp 240 V Rs 29 / Potongan

3

Suis modular Affonso AFFONSO 10 Amp 240 V Rs 18 / Potongan

4

Suis modular dua arah Schneider SCHNEIDER 10Amp 220 - 240 V Rs 17 / Potongan

5

Suis elektrik Arcitech 2 way ARCITECH 6 Amp 220 V Rs 63 / Potongan

Langkah berjaga-jaga untuk Penggunaan Selamat

Beberapa langkah berjaga-jaga untuk suis ditunjukkan di bawah

  • Pastikan mematikan bekalan kuasa AC sebelum memasang kabel, memasang dan melepaskan suis, jika tidak, suis mungkin terbakar
  • Jangan melakukan pendawaian semasa kuasa disalurkan ke suis, jika tidak, kejutan elektrik mungkin berlaku
  • Jangan gunakan suis di atmosfera yang mengandungi gas mudah terbakar atau mudah meletup

Dalam artikel ini apa pendawaian suis dua hala , pendawaian suis dua hala satu geng, pensuisan berbilang jalan dengan gambarajah litar, kaedah alternatif suis dua hala, danlitar asas menghidupkan dan mematikan lampu dibincangkan. Berikut adalah soalan untuk anda, bagaimana saklar Double Throle Double Throw berfungsi?