Kategori — Litar Pengayun

Memahami Litar Pengayun Kristal

Konfigurasi litar pengayun kristal keadaan pepejal asas kini lebih maju, hampir semua litar menjadi modifikasi sistem tiub vakum yang dikenali ramai seperti Pierce, Hartley, Clapp dan Butler

Fasa Shift Oscillator - Wien-Bridge, Buffered, Quadrature, Bubba

Pengayun fasa-pergeseran adalah litar pengayun yang dirancang untuk menghasilkan output gelombang sinus. Ia beroperasi dengan elemen aktif tunggal seperti BJT atau op amp yang dikonfigurasikan dalam

Op amp Pengayun

Pembuatan pengayun menggunakan op amp sebagai elemen aktif dipanggil pengayun op amp. Dalam posting ini kita belajar bagaimana merancang pengayun berdasarkan opamp, dan mengenai

Bagaimana Menyekat Pengayun Berfungsi

Pengayun penyekat adalah salah satu bentuk pengayun paling mudah yang mampu menghasilkan ayunan yang bertahan sendiri dengan penggunaan hanya beberapa pasif dan satu

Perincian LC Oscillator Working and Circuit Diagram

Dalam catatan ini kita akan memahami bagaimana fungsi litar pengayun LC dan kita akan membina salah satu pengayun berasaskan LC yang popular - pengayun Colpitts. Apakah

Litar Penjana Bentuk Gelombang Sine-Cosine

Litar yang dibincangkan di bawah ini dirancang untuk menghasilkan bentuk gelombang sinus dan kosinus yang tepat, yang sama persis dengan dimensinya, tetapi 90 ° keluar dari fasa. Terdapat pelbagai