Kategori — Penderia dan Pengesan

Litar Pengesan Ion [Pengesan Nyahcas Statik]

Jawatan berikut membincangkan litar pengesan ion mudah yang boleh juga digunakan untuk mengesan nyahcas statik yang dijana daripada litar voltan tinggi. Pelepasan statik juga boleh dihasilkan oleh […]