Apakah Peranti Rangkaian dan Jenisnya

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah

Terdapat pelbagai jenis alat elektronik yang digunakan dalam rangkaian yang dikenal sebagai peranti rangkaian atau peralatan rangkaian. Dalam rangkaian komputer, peranti rangkaian terutama digunakan untuk mengirimkan dan menerima data dengan cepat dan aman di antara komputer, mesin faks, pencetak, dll. Peranti ini mungkin intra rangkaian atau kerja internet. Terdapat beberapa peranti yang dipasang pada peranti seperti penyambung RJ45 sebaliknya Kad NIC , sedangkan beberapa peranti adalah sebahagian dari rangkaian iaitu beralih , penghala, dll. Peranti ini adalah peranti khusus, mengendalikan sambungan digital atau elektrik untuk melaksanakan peranan eksklusifnya dengan sangat berkesan. Artikel ini membincangkan gambaran keseluruhan peranti rangkaian dan cara kerjanya.

Apa itu Peranti Rangkaian?

Definisi: Peranti yang digunakan untuk komunikasi antara perkakasan yang berbeza yang digunakan dalam rangkaian komputer dikenali sebagai peranti rangkaian. Peranti ini juga dikenal sebagai perangkat fizikal, perkakasan rangkaian, dan peralatan rangkaian, sebaliknya peranti rangkaian komputer. Didalam rangkaian komputer , setiap peranti rangkaian memainkan peranan penting berdasarkan fungsi mereka, dan juga berfungsi untuk tujuan yang berlainan di segmen yang berbeza.
Jenis Peranti Rangkaian

Terdapat pelbagai jenis peranti rangkaian yang digunakan dalam rangkaian komputer yang merangkumi yang berikut.

  • Hab Rangkaian
  • Suis Rangkaian
  • Modem
  • Penghala Rangkaian
  • Jambatan
  • Pengulang

Hab Rangkaian

Hab rangkaian adalah salah satu jenis peranti rangkaian dalam rangkaian komputer, digunakan untuk berkomunikasi dengan pelbagai host rangkaian dan juga untuk pemindahan data. Pemindahan data dalam rangkaian komputer dapat dilakukan dalam bentuk paket. Bila-bila masa pemprosesan data dapat dilakukan dari host ke hub jaringan, maka data dapat dihantar ke semua port yang terhubung. Begitu juga, semua port mengenal pasti jalan data yang membawa kepada ketidakcekapan & pembaziran. Oleh kerana ini berfungsi, hab rangkaian tidak begitu selamat dan terjamin. Selain itu, menyalin paket data di semua port akan membuat hub menjadi lebih lambat yang mengarah pada penggunaan suis rangkaian.Rangkaian-Hab

hab rangkaian

Hab rangkaian dikelaskan kepada dua jenis seperti hab aktif & hab pasif.

Hab Aktif

Hab ini mempunyai bekalan kuasa sendiri dan hub ini digunakan untuk membersihkan, menambah & menghantar isyarat menggunakan rangkaian. Ia berfungsi sebagai pusat pendawaian & pengulang. Hab aktif memainkan peranan penting dalam memperluas jarak antara nod.


Hab Pasif

Hab ini mengumpulkan pendawaian dari bekalan kuasa dan nod yang berlainan hab aktif. Hab ini menghantar isyarat melalui rangkaian tanpa memperbaiki & membersihkannya. Hab ini tidak sesuai untuk memanjangkan jarak antara nod seperti hab aktif.

Suis Rangkaian

Sama dengan hub, ini juga berfungsi pada lapisan di LAN dan suis lebih pintar dibandingkan dengan hub. Sebagai hub digunakan untuk pemindahan data, sedangkan saklar digunakan untuk menyaring & meneruskan data. Jadi ini adalah teknik yang lebih bijak untuk menangani paket data.

Suis Rangkaian

pertukaran rangkaian

Setiap kali paket data diperoleh dari antara muka di sakelar, maka paket data dapat disaring & dikirim ke antarmuka penerima yang dicadangkan. Oleh sebab itu, suis mengekalkan jadual memori yang dapat dialamatkan untuk mengekalkan konfigurasi sistem dan juga memori. Jadual ini juga dinamakan sebagai FIB (asas maklumat pemajuan) sebaliknya jadual penerusan.

Modem

Modem adalah peranti rangkaian yang paling penting dan digunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Sekiranya kita perhatikan sambungan internet ke rumah diberikan dengan bantuan wayar. kemudian wayar membawa data internet dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi, setiap komputer memberikan data digital atau binari dalam bentuk sifar & yang lain.

Modem

modem

Bentuk lengkap modem adalah modulator dan demodulator. Jadi ia memodulasi serta mendodulasi isyarat di antara komputer dan talian telefon kerana komputer menghasilkan data digital sedangkan saluran telefon menghasilkan isyarat analog .

Penghala Rangkaian

Penghala rangkaian adalah satu jenis perangkat jaringan dalam jaringan komputer dan digunakan untuk merutekan lalu lintas dari satu rangkaian ke jaringan yang lain. Kedua-dua rangkaian ini mungkin bersifat peribadi untuk rangkaian syarikat awam. Sebagai contoh, di sini penghala dianggap sebagai polis trafik di persimpangan, dia mengarahkan rangkaian lalu lintas yang berbeza ke arah yang tidak sama.

penghala-dalam-rangkaian-peranti

penghala-dalam-rangkaian-peranti

Jambatan

Bridge dalam rangkaian komputer digunakan untuk menyatukan dua atau lebih segmen rangkaian. Fungsi utama jambatan dalam seni bina rangkaian adalah menyimpan dan mengirimkan bingkai di antara pelbagai segmen. Bridges menggunakan perkakasan MAC (Media Access Control) untuk memindahkan bingkai.

Bridge-in-Network-Peranti

jambatan-dalam-rangkaian-peranti

Ini juga digunakan untuk menghubungkan dua rangkaian kawasan setempat fizikal ke rangkaian kawasan tempatan yang lebih logik. Dalam model OSI, jambatan berfungsi pada pautan data & lapisan fizikal untuk membahagikan rangkaian dari yang lebih besar ke yang lebih kecil dengan mengawal aliran data antara keduanya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jambatan diganti dengan suis untuk memberikan lebih banyak fungsi.

Pengulang

Pengoperasian repeater dapat dilakukan pada lapisan fizikal. Fungsi utama peranti ini adalah menghasilkan semula isyarat pada rangkaian yang serupa sebelum isyarat menjadi lemah jika tidak rosak. Perkara penting yang perlu diberi perhatian mengenai peranti ini adalah bahawa mereka tidak menguatkan isyarat. Apabila isyarat menjadi lemah, mereka akan menghasilkannya semula dengan kekuatan sebenarnya. Pengulang adalah peranti dua port.

Pengulang

pengulang

Pintu Gerbang

Secara amnya, gateway dilakukan pada lapisan sesi & pengangkutan dalam model OSI. Gerbang menawarkan penukaran antara teknologi rangkaian seperti OSI (Open System Interconnection) & TCP / IP . Oleh kerana itu, ini dihubungkan ke dua atau banyak rangkaian autonomi, di mana setiap rangkaian mempunyai perkhidmatan nama domain sendiri, algoritma perutean, topologi, protokol, dan prosedur pentadbiran & polisi rangkaian.

Gateway-Device

gerbang-peranti

Gateway melaksanakan semua fungsi penghala. Sebenarnya, penghala dengan fungsi penukaran tambahan adalah gerbang, jadi penukaran antara pelbagai teknologi rangkaian dikenali sebagai protokol penukar.

Meragut

Brouter juga disebut sebagai penghubung penghubung dan fungsi utama ini adalah untuk menggabungkan fitur kedua-dua penghala & jambatan dan penghala. Ia berfungsi sama ada di lapisan rangkaian atau lapisan pautan data. Ketika bekerja sebagai penghala, digunakan untuk merutekan paket di seluruh jaringan sedangkan berfungsi sebagai jambatan, ia digunakan untuk menyaring lalu lintas LAN.

Soalan Lazim

1). Apa itu peranti rangkaian?

Peranti rangkaian adalah salah satu jenis peranti yang digunakan untuk menghubungkan peranti atau komputer bersama-sama untuk memindahkan sumber atau fail seperti mesin faks atau pencetak.

2). Apa contoh peranti rangkaian?

Contohnya ialah switch, hub, bridge, router, gateway, modem, repeater & access point.

3). Apakah peranti yang saling bersambung?

Ini adalah salah satu jenis peranti yang digunakan untuk membolehkan komputer bertukar data di rangkaian

4). Apa yang dimaksudkan dengan IP peranti?

Alamat IP adalah alamat unik untuk peranti pengkomputeran seperti PC, telefon pintar & tablet untuk mengenali dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan pelbagai peranti dalam rangkaian.

5). Apakah TCP / IP dalam rangkaian komputer?

Oleh itu, ini adalah mengenai gambaran keseluruhan peranti rangkaian atau perkakasan rangkaian dalam rangkaian komputer. Peranti ini digunakan untuk memindahkan data antara pelbagai peranti rangkaian dengan cepat, betul dan selamat. Berikut adalah soalan untuk anda, node rangkaian apa lagi?